"Ang BABAE Hinihintay, hindi pinag-aantay.”

"Ang BABAE Hinihintay, hindi pinag-aantay.”